Web Data Collector

Web Data Collector – ett lätt och förmånligt sätt att samla nätdata.

Houston Analytics’ Web Data Collector (WDC) är en kostnadseffektiv lösning som baserar sig på användning av en öppen källkod för insamling av webbdata på cookienivå. Med hjälp av WDC kan data lätt samlas in från olika kanaler för att få till stånd en 360-kundvy. Vid behov kan data också kombineras till exempel till data från en traditionell kvartersbutik.

 

Web Data Collector Dashboard

 

WDC:s överlägsenhetsfaktorer

 • Förmånlighet: priset till och med bara cirka en tredjedel jämfört med konkurrerande produkter.
 • Snabb överföring av data:insamlad data fås i bruk efter behov på 1–15 minuter, vilket möjliggör realtid, flerkanaliga åtgärder
 • Bred tillämpbarhet: WDC möjliggör insamling av data från olika källor förutom webbplatser bl.a nyhetsbrev.
 • Data lagras på exakt nivå i ett moln för omedelbar och senare användning: möjliggör bl.a. analyser, exakt hänsyftning, bedömning och optimering.
 • Data överlåts bara till den kund som samlat data
 • Integreras lätt i de rapporteringssystem som finns marknaden

Använda teknologier

 • Snowplow: datainsamling
 • AWS Firehose: lagring
 • Scala: databehandling
 • AWS Kinesis: realtid
 • AWS Redshift: databaser (Data kan också sparas i AWS EMR-databasen (Hadoop) och analyseras med Spark, men detta rekommenderas endast om kunden använder Hadoop brett.)

Kundens webbprofil lagras i en egen databas, då bl.a följande uppgifter finns tillgängliga i sin helhet.

 • vad har sökts och/eller klickats
 • när sökningarna och/eller klickningarna har gjorts
 • vilka alternativ har jämförts
 • misslyckade sökningar
 • klickvägar
 • köpta produkter
 • förkastade produkter och varukorgar
 • med vilken apparat sökningen och /eller klickningarna har gjorts
 • varumärkesintressen
 • prisnivåpreferenser
 • kvalitetsnivåpreferenser (premium – bulkvara)

 

Web Data Collector Flow

 

Web Data Collector Domains

Tjänster

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies