Tillbaka

CTO as a Service

Chief Technological Officer

En lätthanterlig, skalbar tjänst för företag som behöver en smidig resurs som hjälper att styra företagets teknologiska utveckling och stödja ledningen vid beslutsfattande i anslutning till dessa förändringar. Tjänsten kan vid behov köpas på dagnivå med ett on-site- avtal eller som en kombination av on-site- och distanstjänst.

Till tjänsten hör bl.a. följande delfaktorer:

 • Kartläggning av teknologilösningar, som baserar sig på ifrågavarande affärsverksamhets on-premise- och molntjänster, och beredning av beslutsfattandet
 • Testning, säkerställande, ibruktagande och underhåll av teknologin
 • Konsultation om IT- och analysarkitektur
 • Konsultation om Big Data-miljön
 • Definiering av budget, mål och mätare i anslutning till verksamheten tillsammans med företagets ledning.
 • Kartläggning, uppbyggnad och underhåll av nödvändig kompetens.
 • Skapande och underhåll av en organisation och ett partnernätverk som lämpar sig för företagets teknologibehov.
 • Ledning av den operativa verksamheten och beslutkrävande situationer i anslutning till teknologiska projekt.
 • Ledning av utvecklingsprojekt/projektportfölj.
 • Beredning av nödvändiga investeringar och deras genomförande enligt besluten.
 • Genomförande av konkurrensutsättningar
 • Sparrning av företagets ledning i frågor som rör teknologin.

CTO Ville Laitinen

Vid behov skickar vi CTO:s cv, som visar kompetensprofilen och erfarenheten mera detaljerat.

Produktionen av CTO-tjänsten uppbackas av teknologi- och analysteamen på Houston Analytics.

Tjänster

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies