Tillbaka

CDO/CIO as a Service

Chief Digital Officer / Chief Information Officer

En lätthanterlig, skalbar tjänst för företag som behöver en smidig resurs som hjälper att styra företagets digitala utveckling och stödja ledningen vid beslutsfattande i anslutning till dessa förändringar. Tjänsten kan vid behov köpas på dagnivå helt med ett on-site- avtal eller som en kombination av on-site- och distanstjänst.

Till tjänsten hör bl.a. följande delfaktorer:

  • Förståelse för digitaliseringens betydelse, möjligheter och hot för affärsverksamheten i fråga.
  • Byggande av en digitalstrategi tillsammans med företagets ledning. Definiering och validering av de datainnehåll som behövs för beslutsfattande.
  • Definiering av budget, mål och mätare i anslutning till verksamheten tillsammans med företagets ledning.
  • Bedömning av datainnehållets lämplighet för kunskapsbaserad ledning
  • Kartläggning, uppbyggnad och underhåll av nödvändig kompetens.
  • Skapande och underhåll av en organisation och ett partnernätverk som lämpar sig för företagets behov.
  • Ledning av den operativa verksamheten och beslutkrävande situationer i anslutning till digitala projekt.
  • Ledning av utvecklingsprojekt/projektportfölj.
  • Beredning av nödvändiga investeringar och deras genomförande enligt besluten.
  • Sparrning av företagets ledning i frågor som rör digitaliseringen.

CEO Antti Syväniemi

Vid behov skickar vi CEO:s cv, som visar kompetensprofilen och erfarenheten mera detaljerat. Produktionen av CDO/CIO-tjänsten uppbackas av Houston Analytics hela personal.

Tjänster

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies