Tillbaka

CAO as a Service

Chief Analytics Officer

En lätthanterlig, skalbar tjänst för företag som behöver en smidig resurs för målinriktat utnyttjande av de datamassor som gömmer sig i företaget för att effektivera affärsverksamhetsprocesser och beslutsfattande. Tjänsten kan vid behov köpas på dagnivå med ett on-site- avtal eller som en kombination av on-site- och distanstjänst.

Till tjänsten hör bl.a. följande delfaktorer:

 • Genomgång och behovskartläggning av nuvarande analytiska processer
 • Kartläggning, utbildning och mentorskap av kompetensen hos organisationens analytiker
 • Förankring av analysen i organisationen och beslutsprocesserna i enlighet med den överenskomna verksamhetsmodellen
 • Medförande av analysmetodikens synvinkel till affärsverksamhetens utvecklingsprojekt
 • Konsultation om analytiska verktyg och valet av dem
 • Ledning av analysprojekt
 • Utvecklande av en analysmiljö som lämpar sig för företagets behov
 • Optimering av analysmiljön
 • Skapande och underhåll av en organisation och ett partnernätverk som lämpar sig för företagets behov.
 • Förankring av den smidiga verksamhetsmodellen
 • Skapande av de behövliga analytiska modellerna
 • Implementering av pre-built- modeller
 • Automatisering av analytiska modeller
 • Ibruktagande av marknadsföringsautomationssystemet
 • Utredningar om anskaffningar av analysverktyg

Våra resurser: Chief Analytics Officer Joonas Isoketo

Vid behov skickar vi CAO:s cv som visar kompetensprofilen och erfarenheten mera detaljerat.

Produktionen av CAO-tjänsten uppbackas av analysteamet på Houston Analytics.

Tjänster

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies