Optimering av hyllutrymme

Optimering av hyllutrymme är ett analysverktyg med vilket man kan optimera hyllmodulernas utrymmesuppdelning på produktnivå genom att synkronisera handelns olika datahelheter. Den resulterande rekommendationen om produktsortiment och hyllutrymme tjänar optimalt både kundtillfredsställelsen och försäljningen samt affärsverksamhetens resultat.

Prognosen på efterfrågan utgör viktig kunskapsbasis för optimeringen. Med hjälp av försäljnings- och avkastningsscenarier beaktas förutom de erbjudna produktnyheternas roll även lösningens försäljningsmässiga och ekonomiska effekter i sin helhet. I modellen är det dessutom möjligt att utnyttja ostrukturerad information såsom responsen till kundtjänsten och panelernas resultat, varvid kundernas nöjdhet kan inkluderas i analysen förutom via kundkorgar även via föreställningar och associationer. Verktygets överlägsna kärna ligger ändå i optimeringen som gör det möjligt att betona antingen försäljningen eller avkastningen och t.ex. beakta även affärsspecifika behov. Lösningen visar produkterna i hyllan färgsatta antingen efter produktfamiljer eller önskade block, varför det är lätt att omsätta resultaten i praktiken.

Använda teknologier: SPSS, CADS, CPLEX, DOC