Tillbaka

Internet of Things

De data som processer och apparater samlar från sin omgivning kan tas till vara och anrikas med hjälp av olika analys-, prognos- och optimeringsmodeller för att effektivera och stödja affärsverksamheten.

  • Förutseende underhåll: På basis av sensordata prognostiseras hur underhållskritiska komponenter slits i olika driftsscenarier. Svarar på frågan, vilken tidpunkt för underhåll maximerar produktionsmängden/drifttiden.
  • Väganalys: Modellen identifierar vilka händelsekedjor som utlöser skada, stopp eller larm.
  • Processtyrning: Modelleringen visar hur olika justeringar påverkar maskinens övriga delar – t.ex. hur slitage av del X kan förebyggas genom att justera andra delar.
  • Övervakning av processen i realtid: Följer upp parametrarna för processens kritiska komponenter i realtid och larmar när man närmar sig de proaktivt definierade gränserna.
  • Modellering av energi- och råvaruförbrukningen: Optimerar energi- och råvarumängden i förhållande till den produktionsmängden som vill uppnås.
  • Benchmark-modellering: Med hjälp av modellen kan utredas om det finns skillnader mellan olika tillverkare och med vilka driftsparametrar produktionen fungerar bäst.
  • KPI-vy: Sammanställer data från processer och apparater till en KPI-vy som kan utnyttjas i beslutsfattandet.
  • Visualisering: Ett verktyg för beskrivning av trender och samband.

http://blogg.houston-analytics.com/blogg/houston-analytics-web-data-collector-enkel-och-kostnadseffektiv-inhamtning-av-data-om-natbeteende

Tjänster

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies