Underhåll

  • Lotteriaktivering: man identifierar en målgrupp som deltar i lotterier med en hög sannolikhet. Mejlet innehåller också ett produkterbjudande med branschprodukter. Möjlighet till automatisk utlottning och ett gratulationsmeddelande.
  • Aktivering av användningen av bonuspoäng: ett mejl som uppmuntrar kunder att använda sina insamlade bonuspoäng till produkter som modellerats på förhand.
  • Aktivering av inköpen till följande belöningsnivå: ett mejl till kunder som är nära följande belöningsnivå. I mejlet erbjuds lämpliga tilläggsprodukter, som skulle lyfta kunden till en högre nivå.
  • NPS-uppföljning: ett mejl eller ett SMS till kunder för att undersöka kundnöjdheten.
  • Aktivering av borttynande kundförhållanden 1: ett mejl som erbjuder modellerade, aktiverande produkter till kunder som inte har köpt varor eller tittat på dem. Tidsintervallen kan definieras fritt.
  • Lokal evenemangsinbjudan: ett mejl till kunder som mycket sannolikt kommer att delta i evenemanget.
  • Profilundersökning: ett mejl eller ett SMS till kunder av vilka man vill få flera användaruppgifter.
  • Familjens profilundersökning: ett mejl eller ett SMS till kunder av vilka man vill få mer information om familjesituationen.
  • Aktivering av borttynande kundförhållanden 2: ett mejl som erbjuder modellerade, aktiverande produkter till kunder som inte har köpt varor eller tittat på dem på fyra månader.
  • Återkallelse av marknadsföringstillstånd: landing page där kunden kan förbjuda digital marknadsföring. Om förbudet skickas en automatisk bekräftelse till kunden. Den är obligatorisk och har bäddats in i alla mejl.