Tillväxt

 • Beaktande av kunden efter ett inköp: ett meddelande vars innehåll stöder kundrelationen i kombination med en produktrekommendation av den förutseende modellen.
 • Kundnöjdhetsförfrågan efter ett nätköp: ett mejl som medföljer produktleveransen och har en länk till kundnöjdhetsförfrågan
 • Produkten är slut: ett mejl till kunder som har tittat på en produkt som är slut. Mejlet innehåller ersättande produkter.
 • Produkten finns i lager igen: ett mejl till kunder som tidigare tittat på en produkt som tagit slut; i mejlet meddelas att produkten anlänt till lagret och erbjuds branschprodukter.
 • Årligen återkommande köp: ett mejl till kunder som har ett identifierat köpbeteende som återkommer årligen.
 • Kompletterande erbjudande för ett standardinköp: en modell som identifierar när en produkt som köps regelbundet håller på att ta slut och påminner om detta med ett mejl.
 • Lansering av en ny produkt: kunden informeras om en ny produkt som kunden kan vara intresserad av.
 • Aktivering av försäljning av branschprodukter: kunden får produktrekommendationer på basis av sitt köpbeteende.
 • Aktivering av korsförsäljning på segmentnivå: kunden ges produktrekommendationer på basis av andra kunders köpbeteende.
 • Ett lokalt riktat direkt: ett utbud som baserar sig på lokalt konsumentbeteende för områdets kunder.
 • Gratulation på födelsedagen: ett gratulationsmejl med modellerade produkterbjudanden.