Tillbaka

Agillic AIs hjärna har trimmats med SPSS

Som i människokroppen, där hjärnan har en viktig uppgift i att styra andra organs funktion genom att hantera information som andra organ samlar in, är hjärnan – analyshjärnan – också i Agillic AI i processens kärna. Sinnena bakom Agillic AI tankearbete är visserligen webb-, försäljnings- och beteendedata, men Agillic AI minne är överlägset jämfört med det mänskliga minnet. Det minns ofelbart vem som är vem samt vad man klickade på eller köpte och när. Agillic AI är dessutom överlägset intelligent: den kan också sluta sig till vem som gjorde vad och varför. Det väsentliga är ändå att Agillic AI ser vad någon kommer att göra och när.

I praktiken består Agillic AI hjärna av virtuella processorer i molnet. Dessa är dock inte vilka processorer som helst, utan intelligenta processorer som utnyttjar IC-kretsar och som Houston Analytics programmerat med IBM:s SPSS Modeler. Beroende på kundresans krav varierar modellernas komplexitet från traditionella scoringmodeller till kombinationer av churn- och associationsmodeller. De flesta modeller är självlärande, vilket betyder att modellen med tiden själv förbättrar sig själv. När modellen alltså får mera information om hela kundkretsen kan modellen identifiera den, vilket gör prognoserna mera träffsäkra. Sålunda kan modellerna inte åldras.

De analytiska modellerna i Agillic AIs hjärna är alltså prognostiska. I dem används historisk information för att hitta regelbundenheter som tillämpas vid prognostisering av köpbeteendet. Allt detta görs med kontinuerligt uppdaterade data på personnivå. Eftersom analyserna och optimeringen av inriktningar är inbyggda i Agillic AIs koncept, kräver genomförandet av kampanjen inte långa förberedelser. Tack vare den intelligenta hjärnverksamheten och den smidiga marknadsföringsautomationen får hobbyryttaren Lisa som klickade på ridhjälmar föregående kväll ett erbjudande om en hjälm som intresserar just henne och förstaårsstuderande Pekka ett erbjudande om ett skyddsfodral som passar hans nya surfplatta.

Idag kunde man föreställa sig att utvecklingen av verktyg som innehåller prognostiska analys- och optimeringsegenskaper ger fart till den digitala marknadsföringens utveckling – förbättrar träffsäkerheten och därmed effekten. Detta har dock inte skett i någon större utsträckning. Året är 2016, men marknadsföringskommunikationen består ofta fortfarande av masspostningar med masserbjudanden: -30 %, – 40 % till och med -50 %. Kampanjen anses vara inriktad om man har använt ålders-, köns- och kanske även områdesbegränsning i distributionen. Verkligen innovativt och effektivt – eller är det? Därtill sysselsätter kampanjerna hjärnorna i marknadsförings- och IT-avdelningarna och tar gång på gång värdefull tid från arbete som kan ersättas med automatiserad analys – alltså helt onödigt stretande.

Hjärngymnastiken i kampanjerna kunde lämnas till en överlägsen analytisk hjärna, dvs. Agillic AI, och tiden som blir över kunde användas till att göra mer produktiva saker – som att finslipa kampanjidéer.