Agillic AI teknologi

Agillic AI är en molnlösning som smidigt integreras i kundens system på tre olika sätt: data kan matas in filbaserat, via programvarugränsytan (API) eller genom att tillåta direkt integration av Agillic AI dataöverföringsverktyg i kundmiljön.
Den färdiga dataöverföringslösningen garanterar en snabb och flexibel integration. Kundens data kan vara i till exempel .csv- eller .json-format. Agillic AI färdiga datamodell säkerställer en flexibel service av affärsverksamhetens behov. Datadefinitionerna utförs i gemensamma korta workshopar.

Armstrong One -tegnologia