Tillbaka

Media

360-kundvyn hjälper till att optimera kunddialogen i en flerkanalig mediemiljö och förhindra kundbortfall.

  • Churn-modellen: Kundbortfallsmodellen visar vem som riskerar att falla bort och med vilken sannolikhet. Modellen öppnar också en vy mot åtgärder med vilka bortfallet kunde förhindras.
  • Customer Preventive: Modellen visar med vilket innehåll och vilka åtgärder kunden stannar kvar som en regelbunden användare av tjänsten.
  • Väganalys: Modellen beskriver innehållsanvändningens kronologi och förhållanden, t.ex. vilka klickvägar leder till att kunden beställer den erbjudna produkten.
  • Recommendation model: Modellen föreslår för kunden innehåll som baserar sig på kundens profil och användningssätt.
  • Styrning av korsanvändning: Modellen föreslår utbud som baserar sig på uppgifter om korsanvändning inom samma segment.
  • Tid-plats-apparat-innehållsoptimering: Modellen identifierar de tidpunkter, platser, apparater och program som framhävs i anslutning till tittande.

Tjänster

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies