Tillbaka

Intern revision

Automatiserad uppföljning i realtid och prognosmodeller frigör tid för strategiska och mer flerdimensionella uppgifter och gör det möjligt för den interna revisionen att komma närmare affärsverksamheten.

  • Fraud detection: Identifiering av bedrägerifall bl.a. genom automatisk listning av avvikande verksamhetsmönster och -värden.
  • Kontroll av behörigheter: Kalkylmodell som hjälper att identifiera felaktig användning av behörigheter i loggdata.
  • Sannolikheter för eventuella risker: Prognosmodell med hjälp av vilken man kalkylerar sannolikheter för identifierade risker i olika scenarier.

http://blogg.houston-analytics.com/blogg/forutsagande-analys-forandrar-den-interna-revisionspraxisen

Tjänster

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies