Finanssektor

Automatiserade realtidsmodeller för uppföljning, prognostisering och optimering minskar risker och frigör tid för strategiska och mer mångdimensionella uppgifter.

  • Dynamisk prognostisering av kreditförlust: Modell som prognostiserar den förväntade kreditförlusten för utestående kredit.
  • Modellering av kreditbeslutsprocess: Analytisk algoritm som maximerar kreditgivningen och samtidigt minimerar kreditförluster.
  • Ränteflexibilitet: Optimering av räntor baserat på kunddata.
  • Share of wallet-analys: Baserar sig på modellering av den egna kundkretsens beteende. Som resultat får man det egna utbudets share of wallet %-värden, dvs. den egna andelen av marknaden i definierade segment. Analysen visar hur mycket tilläggspotential det finns i hela marknaden.
  • Fraud detection: Identifiering av bedrägerifall bl.a. genom automatisk listning av avvikande aktivitetsmönster och -värden.
  • Prognostisering av kundbortfall: Prognosanalysen av kundbortfallet ger kundsegmentens bortfallsrisker och bortfallets orsaker både på personnivå och på segmentnivå.
  • Kors- och tilläggsförsäljning: Med hjälp av prognostiserande analys hittar man de mest potentiella kunderna och de produkter som ska riktas till dem.
  • Personifierat nyhetsbrev: Ett nyhetsbrev som baserar sig på inköpsbeteendet och innehåller både personligt innehåll och annat aktuellt innehåll.
  • Marknadsföringens uppföljningsanalyser: Den inriktade marknadsföringens uppföljningsanalyser och rapportering utgör grunden för kontinuerligt utvecklande av kundkommunikationen.

Tjänster

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies