Tillbaka Services Logo

Ledning av sortimentet

Våra analyser av trend och efterfrågan ger värdefull extra information för hantering av produkt- och varumärkespaletten från produktutveckling till lansering.

  • Sortimentoptimering: Sortimentoptimering på produkt- och varumärkesnivå kan genomföras på basis av interna data eller man kan ta med den slutliga kundens vy genom att använda kund- och försäljningsdata samt demografisk information i analysen.
  • Prognostisering av efterfrågan: Modellen prognostiserar både sortimentets allmänna trend och försäljningsutsikterna på produktnivå.
  • Prognosmodell för nyheter: Nyhetsprodukternas potential- och penetrationsprognos ger en bra bas för lanseringsplanering. Modellen som baserar sig på kunduppgifter producerar också målgrupper och, för existerande produkters del, eventuella kundförflyttningar.
  • Produktkannibalisation och tilläggsförsäljning: Analysens resultat svarar på frågan, vilka produkter kannibaliserar varandras försäljning mest och å andra sidan vilka produkter är de mest fungerande produkterna för tilläggsförsäljning. Analysen baserar sig på försäljnings- eller kunddata.
  • Väderradar: Modellering av väderfenomenens effekter, att hitta orsakssammanhang för försäljning av olika produkter.

Tjänster

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies