Tillbaka Services Logo

Handelns värdekedja

Våra analytiska tjänster stödjer värdekedjans kontinuerliga utveckling från anskaffning till administrering av distributionskanaler och diskussion med affären.

  • Geografisk analys: Analysen producerar den geografiska variationen i varumärkets försäljning, vilket hjälper till att förstå butikens situation: optimalt produktsortiment, prissättning och försäljningspotential på olika områden.
  • Distributionskanal-analys: Jämför olika distributionskanalers effektivitet, produktivitet och potential. Ger en bild av den aktuella och kanalspecifika effektiviteten och potentialen på produkt- och varumärkesnivå.
  • Prisoptimering: Prisoptimeringen visar den relativa förändringen i efterfrågan när prissättningens struktur eller det produktspecifika priset ändras. Som slutresultat får man prissättningens inverkan på försäljningen samt produktspecifika priselasticitetskoefficienter och åtgångar efter prisklass.

Tjänster

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies