Cogniware GDPR Explorer

Cogniware GDPR Explorer är ett verktyg som automatiskt och pålitligt gör en omfattande kartläggning av kunddata ur olika system. Verktyget lämpar sig som assistent åt dem som hanterar kundförhållandena liksom även för att motsvara de rapporteringsskyldigheter som ingår i EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Cogniware GDPR Explorer är ett system som söker både strukturerad och ostrukturerad information som klassificeras som personuppgifter i företagets datasystem och filer. I praktiken samlas informationen från CRM, andra interna system och olika dokument, efter vilket data identifieras, ordnas och lagras. Cogniware möjliggör dessutom omfattande och transparent underhåll av data. Vid behov kan underhållet omfatta hela kundregistret.

I videon här intill kan du bekanta dig närmare med hur verktyget fungerar.