Val modelleringsmetod

När man försöker lösa en kommersiell fråga med hjälp av data har det stor betydelse vilken analysmodell man väljer. Varje händelse som ska lösas kräver sin egen modelleringsmodell och en specifik variabelgrupp. Frågeschemat i bifogat diagram illustrerar vilka modeller som är lämpliga att använda vid vilken händelse.

TEKNOLOGILÖSNINGARNAS TERMER OCH ROLLER

För att på ett så noggrant sätt som möjligt kunna lagra, hantera och använda data behövs korrekta verktyg, databaser och datalager. Det finns många olika teknologier som anknyter till insamling, lagring, rapportering, visualisering och analysering och det uppkommer ständigt nya termer. Vad gäller knowledge management har varje teknologi sin tydliga roll. Du kan bekanta dig närmare med betydelserna av de olika teknologitermerna genom att klicka här.

ANALYSTERMER OCH -INNEHÅLL

Med avancerad analys avses att man använder data för att förklara företeelser som har skett eller förutspår kommande händelser. När traditionell rapportering blickar bakåt, ger de moderna analysverktygen en inblick in i framtiden. Analysering baseras på användning av matematiska modeller. Modellerna har olika teoretiska utgångspunkter och användningssyften. Du kan bekanta dig närmare med de mest kända analystermerna med bilder genom att klicka här.