View To The Future

 • Helsinki
 • Stockholm
 • Köpenhamn
 • Tallinn
 • London

HOUSTON ANALYTICS

Houston Analytics fokuserar till 100 % på tjänster och färdiga lösningar inom avancerad analys och beslutsstöd. Vi har decenniers framgångsrik erfarenhet av att optimera och automatisera företags beslutsfattande, produktion och övrig verksamhet. Detta gör vi genom att införa artificiell intelligens, maskininlärning, IoT, prediktiv och preskriptiv analys i de ordinarie beslutsprocesserna.

Vi kännetecknas av vår långa erfarenhet, djupa kompetens samt vår beprövade metodik som gör att vi snabbt kan bidra till att lösa specifika verksamhetsproblem. Vidare vår förmåga att paketera och automatisera analytiska processer till lättanvända, branschorienterade lösningar, i molnet eller ”on premise”.  Vi hjälper även till med strategiska workshops för ledningsgrupper kring vilka möjligheter och värde en satsning på avancerad analys kan ge verksamhetens olika delar.

Vi har domänspecifik erfarenhet och lösningar för branscher som Retail, Bank och Försäkring, FMCG/CPG, Tillverkande industri, Media och Telekom.

Exempel på vertikala lösningar:

 • AI-driven, självlärande marknadsautomation med personlig kunddialog
 • HR/Personalanalys
 • AI-driven kategorihantering
 • Marknadsföringsplanering
 • AI-driven butiksnätverksoptimering och konceptutveckling
 • Prediktivt underhåll och kvalitetskontroll
 • Automatiserad planering och budgetering
 • AI-drivna finansiella beslutsprocesser
 • Intern och extern audit
 • Cybersäkerhet och lösningar för säkerhetstjänster
Jag vill veta mer ›
Houston Analytics i siffror

200+

ÅRS ERFARENHETER AV ANALYSER

100+

FÄRDIGA ANALYSPROCESSER

10

ERFARENHETER FRÅN 10 OLIKA BRANSCHER

Blogg

Tjänster

Analysen har nästan obegränsade möjligheter när det gäller att utveckla affärsverksamheten och effektivera processerna. Ofta är det ändå svårt att urskilja vägen mot kunskapsbaserad ledning, och tröskeln att sätta igång är hög: affärsverksamheten och IT talar olika språk, man har inga informations- och analysexperter. Med hjälp av Houston Analytics’ testade pre-built-tjänstekoncept utnyttjas data smidigt i affärsverksamhetens tjänst en bit åt gången. Så här uppnår man resultat på ett par veckor eller till och med ett par dagar.

Vill du gå i täten eller släntra efter?

Dagens affärsvärld är som att ta över rymden: Vi står inför många okända möjligheter och tävlingen avgörs till stora delar med teknologiska metoder. Det räcker inte att man uppfinner något – man måste också genomföra det. Dessutom måste man ha ett toppteam som stöd.


Därför behöver ditt företag Houston som samarbetspartner. Trots vår gedigna kompetens inom datautvinning i mycket krävande miljöer, från marknadsföring till automation, så krånglar vi inte till det med verktygen. Målet är alltid klart: att hjälpa ditt företag att effektivisera processer och att vara framgångsrikt även i framtiden.

We Choose To Go To The Moon

rocket-launch

We Choose To Go To The Moon

The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not, and it is one of the great adventures of all time, and no nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in the race for space.

Med rätt information i rätt tid.

Houston kunde rädda besättningen på Apollo 13, eftersom de exakt kände till de externa förhållandena och vilka behov som återfanns i modulen. De tillgängliga resurserna kunde tillämpas snabbt.


Tillsammans med kunden gör vi en heltäckande kartläggning av situationen gällande behov och möjligheter. Vi går framåt enligt gällande tidsplan och fastställd ekonomi.

Don't panic.

Kontakta oss

Lennart Sandström
Country Team Lead
tel. +46 730 215 910
lennart.sandstrom@houston-analytics.com

Jag vill veta mer

Visiting address:
Houston Analytics AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postal address:
Houston Analytics AB
Box 160
SE-101 23 Stockholm Sweden

Privacy Policy: cookies