Hyllytilan optimointi

Hyllytilan optimointi on analytiikkatyökalu, jonka avulla kaupan eri tietokokonaisuudet synkronoimalla voidaan optimoida hyllymoduulien tilajako tuotetasolle. Tuloksena syntyvä tuotevalikoima- ja hyllytilasuositus palvelee optimaalisesti sekä asiakastyytyväisyyttä että myyntiä ja liiketoiminnan tulosta.

 

Optimoinnin tärkeänä tietopohjana toimii kysyntäennuste. Myynti- ja tuottoskenaarioiden avulla huomioidaan paitsi tarjottujen uutuustuotteiden rooli myös ratkaisun myynnilliset ja taloudelliset vaikutukset kokonaisuudessaan. Lisäksi mallissa voidaan hyödyntää strukturoimatonta tietoa, kuten asiakaspalvelun palautetta ja paneelien tuloksia, jolloin asiakkaiden tyytyväisyys saadaan mukaan analyysiin paitsi ostoskorien, myös mielikuvien kautta. Työkalun ylivoimainen ydin piilee kuitenkin optimoinnissa, joka mahdollistaa myös myynti- tai tuottopainotuksen ja esim. kauppakohtaisten tarpeiden huomioimisen.  Ratkaisu näyttää tuotteet hyllyssä väritettynä tuoteperheiden tai haluttujen blokkien mukaan, joten tulokset on helppo viedä käytäntöön.

Lue lisää Antti Syväniemen blogista 

Käytetyt teknologiat: SPSS,CADS, CPLEX, DOC