Finanssisektori

Reaaliaikaiset, automatisoidut seuranta-, ennuste- ja optimointimallit pienentävät riskejä ja vapauttavat aikaa strategisiin ja moniulotteisimpiin tehtäviin.

  • Dynaaminen luottotappion ennustaminen: Malli joka ennustaa ulkona olevalle luotolle odotetun luottotappion.
  • Luottopäätösprosessin mallintaminen: Analyyttinen algoritmi, joka maksimoi luotonannon ja samanaikaisesti minimoi luottotappiot.
  • Korkojousto: Korkojen optimointi asiakasdataan perustuen.
  • Share of wallet –analyysi: Perustuu oman asiakaskunnan käyttäytymisen mallintamiseen. Tuloksena oman tarjonnan share of wallet %-osuudet eli oma osuus markkinasta määritellyissä segmenteissä. Analyysi kertoo, kuinka paljon koko markkinassa on lisäpotentiaalia.
  • Fraud detection: Analytiikan avulla huijaustapausten tunnistaminen mm. listaamalla automaattisesti poikkeavat toimintakuviot ja -arvot.
  • Asiakaspoistuman ennuste: Asiakaspoistuman ennusteanalyysi kertoo asiakassegmenttien poistumariskit, poistuman syyt sekä henkilö- että segmenttitasolla.
  • Ristiin- ja lisämyynti: Ennustavan analytiikan avulla löydetään potentiaalisimmat asiakkaat ja heille kohdistettavat tuotteet.
  • Personoitu uutiskirje: Asiakkaan käyttäytymiseen perustuva uutiskirje, jossa on sekä henkilökohtaista että muuta ajankohtaista sisältöä.
  • Markkinoinnin seuranta-analyysit: Kohdistetun markkinoinnin seuranta-analyysit ja raportointi toimivat asiakaskommunikaation jatkuvan kehittämisen perustana.

Palvelut

Ota yhteyttä

Juha Raunama
Director, Customer Solutions
tel. +358 400 845 908
juha.raunama@houston-analytics.com

Yhteydenottopyyntö

Houston Analytics Oy
Konepajankuja 1
00510 Helsinki,
Business ID: 2574184-1

Tietosuojaseloste: evästeiden käyttö