Mallin valinta

Ratkaistaessa liiketoiminnallista kysymystä datan avulla on oleellista, mikä analyyttinen malli valitaan. Jokainen ratkaistava tapaus vaatii omanlaisensa mallinnusmenetelmän ja tietynlaisen muuttujajoukon. Oheisen kaaviokuvan kysymyspolku havainnollistaa, mitkä mallit soveltuvat käytettäväksi missäkin ratkaistavassa tapauksessa.

Datan taltiointiin, käsittelyyn ja hyödyntämiseen tarkalla tasolla tarvitaan oikeat työkalut, tietokannat ja tietovarastot. Erilaisia tiedon keruuseen, taltiointiin, raportointiin, visualisointiin ja analysointiin liittyviä teknologioita on paljon. Uusia teknologioita ja termejä syntyy jatkuvasti niin tiiviiseen tahtiin, että asiaan vihkiytyneidenkin on vaikeaa pysyä perässä. Tiedolla johtamisen kannalta kulloisellekin teknologialle on kuitenkin olemassa selkeät roolit. Olemme keränneet listalle tietojen keruun, taltioinnin, synkronoinnin, analysoinnin ja hyödyntämisen keskeisimpiin teknologioihin liittyviä termejä kuvauksineen.

Kun on saatu aikaan yhtenäinen, ehyt ja oikea-aikainen tietopohja, voidaan edetä varsinaiseen analytiikan hyödyntämiseen. Edistyneellä analytiikalla tarkoitetaan tiedon käyttöä tapahtuneiden ilmiöiden selittämiseen (descriptiivinen analytiikka) tai tulevien tapahtumien ennustamiseen (prediktiivinen analytiikka). Eli kun perinteinen raportointi katsoo historiaan, nykyajan analytiikkavälineet antavat näkymän tulevaisuuteen. Analytiikka perustuu erilaisten matemaattisten mallien hyödyntämiseen. Malleilla on erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja käyttötarkoituksia. Tutustu koostamaamme analytiikan sanaston listaan, jossa esittelemme tunnetuimmat analytiikkaan liittyvät termit kuvauksineen.