Takaisin

CRISP-DM

CRISP-DM – ANALYTIIKAN TUOTANTOPROSESSIMALLI

CRISP (Cross Industry Standard Process for Data Mining) on ketterä, jo 1990-luvulta käytössä ollut, helppo analytiikan tuotantoprosessimalli. Prosessin vaiheet eivät välttämättä seuraa orjallisesti toisiaan, vaan ovat usein omia iteroitavia kokonaisuuksia. Malli antaa kuitenkin analytiikan tuotantoprosessille hyvän, tavoitteellisen etenemisjärjestyksen.

 

crisp_suomi

Launch Pad – nykytilan kartoitus

Työskentelyssä käytetään Problem-Solution-tiimimallia, jossa yhdessä asiakkaan kanssa määritellään ratkaistavat kysymyksetlähtökohtana liiketoiminnan tarpeet. Mahdollisuuksien kartoitusmetodin LaunchPadin avulla tunnistetaan yrityksen tietokokonaisuuksien ja muiden tietolähteiden sisältämät mahdollisuudet. Nykytilan syväluotaus löytää tietokokonaisuuksista päätöksentekoa tukevan informaation ja selkiyttää prosessin päätöksentekopisteet kysymyksineen.

Rocket Launch – toimintaprosessin uudistaminen

RocketLaunch–vaiheessa analytiikan avulla kytketään eri tietolähteet yhteen ja vastataan päätöksentekopisteiden vaatimiin kysymyksiin. Työskentelyssä käytetään Problem-Solution-tiimimallia, jossa yhdessä asiakkaan kanssa työstetään ratkaisut. Syntyvien analyyttisten mallien tuottamisen kantava periaate on ketteryys: liiketoimintaprosessin kannalta kriittinen informaatio saadaan nopealla aikataululla käyttöön ensivaiheessa ilman varsinaista automaatioprosessia. Toimintojen ja prosessien optimointia tehostavat analyyttiset mallit ovat käytössä heti mallinnuksen jälkeen.

Mission Control – ennustavan analytiikan ja optimoinnin käyttöönotto

Mission Control –vaiheessa ennustava analytiikka ja optimointi integroidaan ja automatisoidaan osaksi toimintoja. Tietopohjaisten toimintamallin ja prosessien automatisoinnissa hyväksi koettu tapa on edetä toiminto kerrallaan käyttäjän tarpeita kuunnellen. Tiedolla johtamisen työkalujen käyttöönotto kannattaa aloittaa sieltä, missä prosessien tehostuminen tuo nopeasti suurimmat hyödyt. Tämä vaihe sisältää tarvittaessa luodun prosessin ylläpidon ja jatkokehityksen.