Takaisin

Uutiskirjeen tietosuojaseloste

Houston Analytics Oy

Y-tunnus 2574184-1

Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki

Yhteyshenkilö: tuulikki.markkula@houston-analytics.com

Rekisterin nimi: Houston Analyticsin Uutiskirje

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus:

Rekiserin tietoja käytetään Houston Analyticsin asiakkaiden ja Uutiskirjeen tilanneen potentiaalisten asiakkaiden asiakassuhteen hoitoon liittyvään tiedottamiseen (Uutiskirje), suoramarkkinointiin ja tutkimukseen.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää henkilön sähköpostiosoitteen. Lisäksi tallentuvat Houston Analytics Oy:n Uutiskirjeen klikkaukset.

Rekisterin osoitetietojen alkuperä:

Rekisterin osoitetiedot koostuvat henkilön itsensä ilmoittamista tiedoista.

Tietojen luovutus ja siirto:

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja muille tahoille. Rekisteriä ylläpidetään hyödynnetään MailChimp-palvelussa, joka osaltaan vastaa rekisterin tietosuojasta.

Rekisterin suojaus:

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja niin, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. MailChimp huolehtii osaltaan rekisterin tietosuojasta.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriä hoitavalle henkilölle kirjallisesti. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Korjauspyynnön voi tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttämisen klikkaamalla kirjeen yhteydessä olevaa ”Unsubscribe-toimintoa” tai ilmoittamalla asiasta rekisterin yhteyshenkilölle.