Registerbeskrivning: användning av cookies

Det här är en registerbeskrivning i enlighet med paragraf 10 i personregisterlagen (471/87) och EU-dataskyddsdirektiv 95/46/EG.

REGISTERANSVARIG:

Houston Analytics Oy
Nätholmsgatan 5
00580 Helsingfors

Tel. +358 10 837 6300

PERSON SOM SKÖTER REGISTRET:

Ville Laitinen

På webbplatsen houston-analytics.com används cookies för att utveckla webbplatsen och försäljningstjänsten.

En cookie är en fil som sparas på användarens dator vid besök på webbplatsen. Med hjälp av cookies samlas in data om användning av webbplatsen Houston-analytics.com.

Om den som besöker webbplatsen vill undvika att använda cookies, kan han/hon ställa inställningarna på sin webbläsare (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera m.m.) så att cookies inte laddas ned i datorn.

Houston Analytics ansvarar för de uppgifter som företaget samlat in på sin webbplats med hjälp av cookies och lämnar inte ut uppgifter till utomstående.