Takaisin

Analytiikka sisäisen tarkastuksen työvälineenä

Yksi ennustavan analytiikan nopeasti kasvavana sovellusalue on sisäinen tarkastus. Analytiikan avulla voidaan seurannan ja tarkastuksien osalta siirtyä pienistä otoksista kokonaisdataan ja automatisointiin perustuviin analyyseihin, jatkuvaan auditointiin. Näin voidaan vastata entistä paremmin paitsi johdon reaaliaikaisiin tieto-odotuksiin myös säädösten valvonnan ja väärinkäytösten ennakoinnin tarpeisiin.

Suuri harppaus voidaan tehdä, kun big data kytketään osaksi perinteistä tietokokonaisuutta ja organisaation yhteistä tietopohjaa. Big data, eli suomalaisittain iso data muodostuu moninaisista datamuodoista sekä tiedon aika- ja paikkasidonnaisuudesta. Sisäisen tarkastuksen kannalta oleellista isoa dataa voivat olla yrityksen palveluiden ja sisäisten prosessien lokeihin ja evästeisiin tallentuva aika- ja paikkatieto, mutta myös yritystä koskevat sosiaalisen median keskustelut ja kommentit.

Sisäisen tarkastuksen number one työkalu on ennustava analytiikka. Se tarjoaa etenkin datamäärien kasvaessa merkittäviä mahdollisuuksia tarkastuksen tehostamiseen ja parantamiseen. Analytiikan avulla voidaan siirtyä pienistä otoksista kokonaisdataan ja automatisointiin perustuviin analyyseihin, jatkuvaan auditointiin. Ennustavan analytiikan metodien avulla voidaan automatisoidusti seurata erilaisten säädösten, tavoitteiden ja toimintatapojen toteutumista samoin kuin ennakoida riskejä ja väärinkäytöksiä.

Väärinkäytösten ennakointimallinnusta eli fraud detectionia hyödynnetään niin sisäisten kuin ulkoistenkin väärinkäytösten ehkäisyyn. Analytiikan avulla ilmi tulleiden väärinkäytöstapausten pohjalta voidaan rakentaa seurantamallit skannaamaan vastaavan tyyppisiä tapauksia datavirrasta. Näin organisaatiolle vahingollista toimintaa yrittävät tahot saadaan kiinni jo ennen kuin vahinkoa ehtii tapahtua.

Analytiikka tehostaa vastausten saamista haluttuihin kysymyksiin tunnistamalla ja listaamalla ongelmat automaattisesti. Se voi myös listata ongelmiin ratkaisuehdotukset. Erilaisten ennustemallien avulla voidaan nähdä, mitä tulee tapahtumaan, jos toimintaa ei muuteta tai mitkä ovat parhaat tai huonoimmat mahdolliset skenaariot. Ennustemallien avulla voidaan myös listata ratkaisuvaihtoehtoja ja tehdä ennustuksia erilaisten päätöksien vaikutuksista mitä jos -tyyppisesti.

Analyysimallien avulla voidaan myös nähdä järjestelmien käyttöhistoria ja tunnistaa virheet suoraan järjestelmistä ja niiden logidatasta. Kun rutiininomaiset tietohaut ja linjausten seurannat automatisoidaan, sisäisen tarkastajan aikaa jää toiminnan kehittämiseen ja strategisempiin tehtäviin.