Takaisin

Analytiikka digitaalisessa mediassa

Internet on muuttanut mediakäyttäytymisen. Asiakas voi katsoa mitä vain, milloin vain, missä vain – omien preferenssien mukaisesti. Miksi asiakas tyytyisi enää massatarjontaan, kun hänellä on mahdollisuus ottaa ohjat omiin käsiinsä yksilönä ja koostaa oman mediavirtansa. Tämä on verkkomedian liiketoiminnan ydin, mutta myös haaste. Kuten perinteisessä kaupassa, verkossakin menestyksen ratkaisee oikea tarjonta eli asiakkaan verkkokäyttäytymisen ymmärtäminen.

Oikeanlaisella sisältötarjonnalla asiakasuskollisuutta voidaan kasvattaa, avaimina big data ja analytiikka. Asiakasuskollisuuden rakentamisen kannalta on keskeistä ymmärtää asiakkaan mediatarpeet – katsomismieltymykset ja ristiin katsominen – mutta myös havaita hiipumisen ensimmäiset signaalit. Työkaluina toimivat optimointi-, segmentointi ja ennustemallit.

Perusanalyyseihin esim. ohjelmatarjonnan puolella kuuluvat käyttömallit, joilla selvitetään asiakkuuksien kestoja, ohjelmakulutusta, uusintaostoja, kausivaihteluja ja käyttöaktiivisuutta. Tämän jälkeen voidaan edetä kiinnostavimpiin analyyseihin, joiden avulla pystytään mm. ennustamaan ohjelmien katselun tai hiipumisen todennäköisyyttä. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää rakennettaessa asiakkaita paremmin palveleva sisältöä, kohdistettua tarjontaa ja siten rakentaa pidempää, kannattavampaa asiakassuhdetta.