Takaisin Services Logo

Valikoima, hyllytilan optimointi, ostaminen ja hinnoittelu

Valikoimasuunnittelu, hyllytilan optimointi, ostaminen ja hinnoittelu merkitsevät koko arvoketjun hallintaa raaka-aineen hinnasta markkinatilanteeseen. Tämä onnistuu optimaalisesti tarjoamamme analysoidun tiedon avulla.            

 • Hyllytilan optimointi on analytiikkatyökalu, jonka avulla kaupan eri tietokokonaisuudet synkronoimalla voidaan optimoida hyllymoduulien tilajako tuotetasolle. Tuloksena syntyvä tuotevalikoima- ja hyllytilasuositus palvelee optimaalisesti sekä asiakastyytyväisyyttä että myyntiä ja liiketoiminnan tulosta. Lue lisää blogista.
 • Ostoneuvotteluanalyysi: Analyysin tuloksena on ostajan työkalu ostoneuvottelujen valmisteluun. Avaa mm. raaka-aineen hinnan ja valuuttakurssin muutosten vaikutukset ostohintaan.
 • Tavaramerkkien vertailuanalyysi: Eri toimittajien tavaramerkkien vertailuanalyysi paljastaa merkkien myynnin ja tuoton lisäksi tuotteiden merkityksen avainasiakkaiden ostoskorissa ja ko. merkkien asiakkaiden profiilin ja tavaramerkin myyntipotentiaalin.
 • Ostajan kristallipallo: Kristallipalloanalyysi tuottaa tuote- ja tavararyhmäkohtaiset myyntiennusteet, mikä auttaa ostajaa neuvotteluissa tavarantoimittajan kanssa.
 • Uutuuksien ennustemalli: Uutuustuotteiden potentiaali- ja penetraatioennusteet antavat hyvän pohjan lanseerauksen suunnitteluun. Malli tuottaa myös kohderyhmät ja olemassa olevien tuotteiden osalta mahdolliset asiakassiirtymät.
 • Maantieteellinen analyysi: Analyysi tuottaa tavaramerkin myynnin maantieteellisen vaihtelun, mikä auttaa mm. optimoimaan tilankäyttöä ja siten kiertoa.
 • Tavaramerkkien osto-optimointi: Malli optimoi korvaavien tavaramerkkien ostot tavarantoimittajittain huomioiden sekä asiakkuutta tukevan myynnin että kokonaistuoton.
 • Lisämyyntituotteet: Tuloksena listaus ostoskorin arvoa eniten kasvattavista tuotteista.
 • Tuotekannibalisaatio ja ristiinmyynti: Analyysin tulos vastaa kysymykseen, mitkä tuotteet eniten kannibalisoivat toistensa myyntiä ja toisaalta mitkä tuotteet ovat toimivimpia ristiinmyyntituotteita.
 • Ostoskorianalyysi: Analyysi etsii assosiaatioita ostoskorissa olevien eri tuotteiden välillä sekä tarkastelee ostoskoreja sekä euro- että tuotemäärän perusteella. Hyvä työkalu sekä ostamisen että markkinoinnin suunnitteluun.
 • Hintajousto: Hintajousto kertoo kysynnän suhteellisen muutoksen tuotteen hinnan muuttuessa. Lopputuloksena saadaan tuotekohtaiset hintajoustokertoimet ja menekit hintaluokittain. Lisäksi lasketaan tuoteryhmätasoiset hintajoustot.
 • Hintaoptimointi: Kauppa- tai aluekohtaisten hintojen optimointi asiakas- ja kuittidatatietojen perusteella.
 • Valikoimaoptimointi: Tuote-, tuoteryhmä-ja ostoskorianalyysit valikoiman optimoimiseksi. Voidaan toteuttaa käyttämällä sekä kanta-asiakasjärjestelmän datan että kuittidatan pohjalta.
 • Valikoimasuunnittelu: Uutuusperustannan tarpeisiin kauppa- tai aluekohtaisten tuotevalikoimien suunnittelu ja sopeuttaminen mm. aluedemografiatietoja hyödyntäen.
 • Kysynnän ennustemalli: Menetelmä mallintaa kysynnän syyt ja mm. ristiinmyynnin potentiaalit. Tuloksena syntyvän ennustemallin avulla voidaan optimoida mm. tilasuunnittelua ja markkinoinnin kohdentamista. Mallia voidaan hyödyntää sekä uutuustuotteiden lanseerauksessa että olemassa olevien tuotteiden myynnin vauhdittamisessa .
 • Uutuuksien ennustemalli: Uutuustuotteiden potentiaali- ja penetraatioennusteet antavat hyvän pohjan lanseerauksen suunnitteluun.
 • Tilankäyttöanalyysi: Analyysin avulla voidaan optimoida tuoteryhmien sisäinen sijoittelu ja tilankäyttö. Mahdollisuus sisäpaikannustietojen käyttöön tuo lisäarvoa analyysiin.
 • Sisätilapaikannuksen analyysi: Wi-Fi-, RFID- ja Bluetooth-datan analysointi myymälän sisäisen tilankäytön ja markkinoinnin optimointiin.
 • Säätutka: Sääilmiöiden vaikutusten mallintaminen, syy-yhteyksien löytäminen eri tuotteiden myyntiin.

HALUATKO LISÄTIETOJA? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Tools: IBM SPSS Modeler, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Also available as a SaaS Service on Bluemix.

Palvelut

Ota yhteyttä

Juha Raunama
Director, Customer Solutions
tel. +358 400 845 908
juha.raunama@houston-analytics.com

Yhteydenottopyyntö

Houston Analytics Oy
Konepajankuja 1
00510 Helsinki,
Business ID: 2574184-1

Tietosuojaseloste: evästeiden käyttö