Takaisin Services Logo

Markkinointi

Palvelumme auttavat optimoimaan asiakasdialogin monikanavaisessa ja pirstaloituneessa kulutus- ja mediaympäristössä.

 • Kanava- ja ostopolkuanalyysi: Ostopolkuanalyysi kertoo, miten eri asiakassegmentit käyttäytyvät eri kanavissa ostopolun eri vaiheissa. Analyysi tukee näin asiakaslähtöisen dialogin toteuttamista.
 • 360-asiakasnäkymä: 360-näkymä kerää kaiken oleellisen asiakastiedon sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä henkilötasolla ja kiteyttää näin asiakastiedon yhteen näkymään esimerkiksi markkinoinnin tarpeita varten.
 • Markkinointiautomaation optimointi: Markkinointiautomaation tausta-analyysit ovat perusta automatisoiduille lojaalisuus- ja asiakasdialogille.
 • Markkinoinnin seuranta-analyysit: Kohdistetun markkinoinnin seuranta-analyysit ja raportointi ovat asiakaskommunikaation jatkuvan kehittämisen perusta.
 • Uusasiakasluuppi: Luuppi mallintaa potentiaaliset uudet asiakkaat ja heidän ostopotentiaalinsa.
 • Uutuustuotteen sprintti: Määrittää halutulle lanseerattavalle uutuustuotteelle optimaalisen kohderyhmän, myyntipotentiaalin ja oikean ajoituksen. Tuloksena saadun kohderyhmän dialogin / markkinoinnin optimoiva malli, joka sisältää toimivuuden seurannan.
 • Next best offer: Asiakkaan osto- ja käyttäytymishistoriaan perustuva malli optimoi tarjonnan ja ajankohdan asiakkaan yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen huomioiden. Digitaalisten kanavien ”must-tuote”.
 • Next best action: Optimoi yksilötasolla optimaalisen, ostopolkua tukevan toimenpiteen ajankohdan, kanavan ja teeman.
 • Massamarkkinoinnin optimointi: Optimoi markkinoinnin tuotevalikoiman niin, että mahdollisimman suurelle osalle kohderyhmää tarjonnassa on ainakin yksi kiinnostava tuote. Tuloksena optimaalisen tuloksen tuovat tuoteryhmät sekä ko. ryhmillä saavutettava penetraatio.
 • Suoramarkkinoinnin jakelun optimointi: Malli löytää alueet, joilla hyödyt ylittävät markkinointikustannukset. Mallilla voidaan saavuttaa jopa 15 % – 40 %:n säästöt massamarkkinoinnin kustannuksissa heikentämättä markkinoinnin tehokkuutta tai lisäämällä samalla panostuksella optimaalisesti kohdistettua massamarkkinointia. Koska data maining -prosessi yksinkertaistaa markkinoinnin ROI:n laskemista, tehokkuutta voidaan myös tehokkaasti mitata.
 • Massamarkkinoinnin abc-työkalu: Sisältää massamarkkinoinnin seurannan, analyysit ja raportoinnin. On työkalu massamarkkinoinnin jatkuvalle kehittämiselle.
 • Ulkomainonnan optimointi: Analyysissa hyödynnetään esimerkiksi Liikennevirtamallinnusta tai operaattoridataa.
 • SoMe-track: Analysoi sosiaalisen median seurantadatan trendinäkymäksi asiakkaiden mielipiteisiin.

HALUATKO LISÄTIETOJA? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Tools: IBM SPSS Modeler, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Also available as a SaaS Service on Bluemix.

Lue lisää Tommin blogista

Palvelut

Ota yhteyttä

Juha Raunama
Director, Customer Solutions
tel. +358 400 845 908
juha.raunama@houston-analytics.com

Yhteydenottopyyntö

Houston Analytics Oy
Konepajankuja 1
00510 Helsinki,
Business ID: 2574184-1

Tietosuojaseloste: evästeiden käyttö