Takaisin Services Logo

Asiakkuudet

Kaupan alan erityisosaamisemme avaa näkymän sekä nykyisiin asiakkuuksiin että asiakaspotentiaaliin ja tulevaan kehitykseen.

 • Asiakasanalyysi: Asiakasanalyysi sisältäen tärkeimpien asiakasryhmien tunnistamisen, profiilit, kulutustyylit
 • Asiakassegmentointi: Segmentointi kriteereinä tilanteesta esim. ostoeuroja, ostofrekvenssiä, share of wallet –osuutta, elämänvaihe, kulutustyyliä, kanavakäyttäytymistä yms.
 • Asiakkuuspotentiaali: Asiakkuuspotentiaalin mallinnus perustuu oman asiakaskunnan mallintamiseen ja peilaamiseen mahdolliseen kokonaispotentiaaliin. Tuloksena sekä €:t että asiakaspotentiaali / talousmäärä
 • Share of wallet –analyysi: Perustuu oman asiakaskunnan ostokäytäytymisen mallintamiseen. Tuloksena oman tarjonnan share of wallet %-osuudet eli oma osuus markkinasta määritellyissä segmenteissä.
 • Ostoskorianalyysi: Sisältää asiakasryhmäkohtaiset ostoskorianalyysit, ristiinostotuotteet sekä ostoskorien segmentoinnin
 • Asiakasarvoanalyysi: Eri asiakasryhmien arvon mallintaminen, esim. elinkaaren arvo (LTV). Mallinnuksen tuloksena ymmärretään eri asiakasryhmien merkitys yrityksen menestykselle, jolloin esim. markkinointi- ja kehitystoimenpiteen voidaan kohdistaa tuottavammin.
 • Kysynnän muutoksen ennakointi: Elämäntilanteeseen liittyvän kulutuksen muutosten ennustaminen asiakaskunnassa. Tuoteryhmätasolle viedyt kulutusennusteet auttavat sopeuttamaan tarjontaa kysyntään.
 • Asiakasuskollisuusbarometri: Asiakassegmenttien ja –siirtymien kehityksen seuranta sekä euroina että %:ina, analysointi ja näiden pohjalta tulevan kehityksen ennakointi antaa hyvän kuvan yrityksen asiakasuskollisuudesta ja sen ennakoitavissa olevasta kehityksestä.
 • Asiakaspoistuman ennuste: Asiakaspoistuman ennusteanalyysi kertoo asiakassegmenttien poistumariskit %:ia kokonaismäärästä, poistuman syyt sekä henkilö- että segmenttitasolla.
 • Myynnin menetyksen ennuste: Esimerkiksi kilpailutilanteen muutostilanteessa asiakaspoistuman mallintamisen kautta saadaan euromääräinen ennuste muutoksen aiheuttamalle myynnin menetykselle.
 • Asiakastyytyväisyyden analyysi: Aktivoiviin kyselyihin ja palautteisiin perustuva asiakastyytyväisyyden analyysi.
 • Asiakaspalveluanalyysi: Asiakaspalvelukanavien käytön analyysi, jonka tuloksien avulla asiakaspalvelua voidaan kanavakohtaisesti kehittää tehokkaasti.

HALUATKO LISÄTIETOJA? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Tools: IBM SPSS Modeler, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Also available as a SaaS Service on Bluemix.

Lue lisää Tuulikin blogista

 

Palvelut

Ota yhteyttä

Juha Raunama
Director, Customer Solutions
tel. +358 400 845 908
juha.raunama@houston-analytics.com

Yhteydenottopyyntö

Houston Analytics Oy
Konepajankuja 1
00510 Helsinki,
Business ID: 2574184-1

Tietosuojaseloste: evästeiden käyttö